הגדלת חזה חוזרת

הגדלת חזה חוזרת

ישנן סיבות רבות, בגינן נשים יעברו הגדלת חזה חוזרת ואף הוכח מחקרית כי הסיכוי שאישה אשר עוברת ניתוח הגדלת חזה תעבור ניתוח נוסף מאותו הסוג עומד על כעשרה אחוזים.

סיבות בגינן יהיה צורך בהגדלת חזה נוספת

  • הצורך בניתוח נוסף יכול לנבוע מסיבות הקשורות ברצון של אותן הנשים, לדוגמא, מקרים בהן אותן נשים ירצו להגדיל את החזה אף יותר. אלו יכולות להיות סיבות הקשורות לתוצאות הניתוח הראשון, כמו ירידת נפח השתלים מסיבות כאלו ואחרות.
  • ישנן נשים רבות, שעברו את הניתוח לפני 20 שנה או יותר והשתלים התיישנו ולכן יש צורך להחליף אותם ולבצע ניתוח נוסף.

לא משנה מה הסיבה, בגינן אותן נשים ירצו לעבור הגדלת חזה חוזרת, חשוב שהן יהיו מודעות שניתוחים חוזרים עלולים להיות מסובכים ומורכבים יותר מאשר הניתוח הראשון.

חשוב להיוועץ במנתח פלסטי

אישה שמעוניינת לעבור הגדלת חזה חוזרת, חייבת בשלב הראשון להתייעץ עם מנתח פלסטי מנוסה. המנתח יערוך בדיקות שונות שמטרתן לוודא את מצב החזה העכשווי שלכן ובסופו של דבר על פי הנתונים אותם קיבל מהבדיקות הוא יוכל להגיע להחלטה, האם השתלים החדשים שיושתלו בניתוח השני ימוקמו מעל השתלים ישנים או שמע הם יבואו במקומם. כמובן, ההחלטה של המנתח תלויה גם בגורמים כמו: כמה זמן עבר מהניתוח הראשון ומהן הסיבות בגינן אותה אישה רוצה לעבור ניתוח נוסף.